שירים

ויהי את..

ויהי ערב ויהי את
כטל הבוקר
הנושק בחלוני
כסהר הצץ
ובעינו  האחת רומז לי,
הגלי לי
לחשי לי מהו סודך
וגאלי את נפשי
בחסותה תחת כנפך
בנדוד לילי,
ובטרם יעלה בי השחר
לעת תשובי בי
הסירי כותונת לילך
להאיר נשמתי
בבוא יומי.אם יתבקש צורך להסביר,אענה בשמחה.

על פי המסורת היהודית האדם הישן בלילה נשמתו עולה למר ומים והיא יודעת ורואה הכול הפסוק "מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי" , וכ שאדם מתעורר חוזרת בו הנשמה אבל נשכח ממנו מה ראתה ומה ידעה הנשמה..היא חוזרת לעולם ולגוף שמעלים ממנה את ידיעתה.
"ויהי את" מבטא את הנשמה במרומים שהיא בגדר נשמה נטו זכה וטהורה כרגע יצירתה, 
הבקשה הנה שהנשמה תשוב עם ידיעה כול שהיא וזו "הארה"..להסיר את בגדי הלילה שלה שהן המחיצות המ סתירות ידיעה זו.
על פי היהדות הסרת מחיצות נקרא בשמות רבים...השראת שכינה,רוח הקודש,הארה ועוד.. 
יש אומרים בתלמוד שחלום הוא מעין רוח הקודש..אך אין אנו יודעים לפרש חלומות וזה בו בזמן שהנשמה חוסה תחת כנפי השכינה בזמן שהאדם ישן.
נקל להבין מדוע על פי היהדות יש צורך בנטילת ידים בבוקר...כש הנשמה עוזבת את הגוף,הגוף נחשב כמת ללא הנשמה,ומת מטמא!,אי לכך יש צורך כש הנשמה הטהורה חוזרת אליו להיות במידה מסויימת טהור כדי לקבלה,ויש אף הטובלים במקווה לצורך כך .

לו יהי... 

תגובות