שירים

חממה...

חממת פרחים

אדומי עלים,מדם

נבטו מלשד

אדמת משטמה.

פרחים מוגנים

משחיקת זמן

ממלתעות

התנכרות החלד.

פרחי זיכרון

אפורי גבעול ועלים

יונקים חיותם

מעפר נטבחים...קדוש.


תגובות