שירים

בדרך לשם...

בדרך לשם...

עצים אפורי ארשת

הזילו דמעות

נרעשה עלוותם

מהלמות אופנים.

בדרך לשם...

גוונים נותרו מאחור

נפרדים מעיניים

אדומות,שניקרו עלטת

קרונות משא.

בדרך לשם...

ציפורים נדמו

נשמת כל חי

נמלטה ממסילות

מסלול חגיגת..המוות.


לעילוי נשמת דודי משה בן שיינה הי"ד.

תגובות