שירים

מי(א)מונה...

חצינו הים

מנעלינו יבשו

מבקשים משמיים

חסדי אל,נוספים

לארצי המשוועת.

עוד רבה דרך

הכמיהות,הכיסופים

השלכנו עוגן

בים יהבנו,ניגפות

רגלנו,בטרשי מציאות.

עבדים היינו

עבדים עודנו

מכות ישנות

גזירות חדשות

פרעה לא מת,רק התחלף...


                            כול הזכויות שמורות©תגובות