אביעד ישיר

הודעות
ראש כחול
אביעד ישיר / הודעות - 01/06/2021 00:30
43
צפיות
שירים
קרידה מיה
אביעד ישיר / שירים - 25/05/2021 06:49
53
צפיות
הכל יחסי
אביעד ישיר / שירים - 21/05/2021 16:48
40
צפיות
כדוריות אדם
אביעד ישיר / שירים - 20/05/2021 09:59
46
צפיות
סערה בלב אדם
אביעד ישיר / שירים - 19/05/2021 09:44
56
צפיות
אושר גדול
אביעד ישיר / שירים - 15/05/2021 06:58
35
צפיות
שיר השבוע - סוכר
אביעד ישיר / שירים - 13/05/2021 21:43
48
צפיות
הודעות
השיר ישראל
אביעד ישיר / הודעות - 12/05/2021 07:06
41
צפיות
שירים
אנחנו עם ישראל
אביעד ישיר / שירים - 12/05/2021 06:12
42
צפיות
יום הולדת לאילן
אביעד ישיר / שירים - 11/05/2021 06:12
50
צפיות
נקודת שבירה
אביעד ישיר / שירים - 10/05/2021 01:49
43
צפיות
בית שלישי
אביעד ישיר / שירים - 08/05/2021 20:28
40
צפיות
סוכר
אביעד ישיר / שירים - 06/05/2021 09:09
42
צפיות
עלה גפן
אביעד ישיר / שירים - 03/05/2021 04:23
36
צפיות
צרות העיניים
אביעד ישיר / שירים - 26/04/2021 10:47
42
צפיות
ליצן עם בלונים
אביעד ישיר / שירים - 25/04/2021 02:13
51
צפיות
המענטש האחרון
אביעד ישיר / שירים - 23/04/2021 19:54
47
צפיות
הרגלים
אביעד ישיר / שירים - 04/04/2020 08:36
41
צפיות