דויד סמוכה

שירים
שאלה של צעיר
דויד סמוכה / שירים - 20/08/2008 22:55
80
צפיות
הטל
דויד סמוכה / שירים - 19/08/2008 22:46
84
צפיות
נבל חציר יבש ציץ
דויד סמוכה / שירים - 18/08/2008 22:43
83
צפיות
צב
דויד סמוכה / שירים - 17/08/2008 22:20
71
צפיות
שיר לאהבה
דויד סמוכה / שירים - 15/08/2008 01:32
73
צפיות
עץ האלון
דויד סמוכה / שירים - 14/08/2008 01:27
93
צפיות
מפגש יוצרים
דויד סמוכה / שירים - 13/08/2008 01:20
73
צפיות
מזון מהטבע
דויד סמוכה / שירים - 12/08/2008 01:13
68
צפיות
תפילה
דויד סמוכה / שירים - 11/08/2008 01:10
107
צפיות
תשעה באב
דויד סמוכה / שירים - 10/08/2008 00:59
78
צפיות
המכה האחת עשרה
דויד סמוכה / שירים - 06/08/2008 23:06
73
צפיות
בל תשחית
דויד סמוכה / שירים - 04/08/2008 22:35
72
צפיות
איך נולד שיר?
דויד סמוכה / שירים - 03/08/2008 22:19
83
צפיות
הר הבית
דויד סמוכה / שירים - 02/08/2008 21:54
75
צפיות
ליל שבת
דויד סמוכה / שירים - 01/08/2008 00:37
78
צפיות
נגב
דויד סמוכה / שירים - 31/07/2008 00:12
78
צפיות
דורסי הלילה
דויד סמוכה / שירים - 30/07/2008 00:01
70
צפיות