שירים

לרגע

לרגע שחיתי שם בירוק  הזה שבעיניך

עירומה כולי

כביום הוולדי.

ומיד,

מיד חזרתי בי..............

מהפחד

מהבושה הזו מפני עצמי.....................

תגובות