שירים

שיבוא כבר

שלום מר עולם השוכן בשמיים,
תעזור לא אחזור על דברי פעמיים,
רק אקח לי כדור וחצי כוס של מים,
כי בקושי מצליח לישון כבר יומיים..

פנה מזמנך  איזה  רגע או שניים,
זו שיחה רק ביננו בארבע עיניים,
השתנו קצת דברים מימי  הביניים,
תתקרב זה בסדר צחצחתי שיניים...

המציאו גלגל אחריו אופניים,
נדנדה מחבואים הקפות מחניים,
בית ספר צבא ממשלה נעליים,
ודואר שסמל לו צבי עם קרניים..

רק דבר לא הצליחו מאבות אבותיים,
מזמנים שרקדו פה בתוף ומצלתיים
עד היום ונראה ששנים עוד מאתיים
הם שלום לא מצאו ומתים סתם בינתיים!!!

תגובות