שירים

פלא פלאים

׳ ׳ ׳—10.jpg
עולמות על עולמות
בתוך פנים שחורות שרק כך
את התכלית מראות

מרקע לבן וסודי סודות
כרכבות מצטרפות
מתנגשות מוציאות קולות

הפסקות מרווחים מכוונים למקומות
שרק בסוף מציאות אמיתית
מגלות

עומקים רבדים בין שחור ללבן
מתגלים עוד צבעים במציאת הנסתר

וכל צליל וניגון עולה להיכל הגנוז
מרקד עולמות מעלה ניחוחות

מחליף צבעים משנה פנים
נראה בצימצום אך עדין מדהים

התכלית האמיתית בכזה קיום
זה פשוט פלא פלאים

תורה נבאים כתובים

כן זה פשוט פלא פלאים
תורה נבאים כתובים

תגובות