שירים

תוהו ובוהו או לחילופין תפילה

קדושת א

קדושת 

קדושת אמירותיך
 

כי בבראשית

לא בחרת אחר

רק מתוהו ובוהו

וכי לא כך היום

אחרי בבל

אחרי המבול הגדול

אחרי אלפיים שנות לתקווה

אחרי שקיעות ארוכות וזריחות קצרות בארץ זבת חלב ודם

מה אחר?

מה נשתנה הלילה הזה מכול הלילות?

האם בכך אומר אתה לנו

שלאן שנגיע

שלאן שנפנה

יהיה

רק

תוהו ובוהו

 

ואנחנו שבתוך התוהו ובוהו

אנחנו שביום השישי יצרת

אנחנו הקטנטנים

אנחנו כן נאמר בכוונה מלאה
 
יהי רצון מלפניך, 
יהי רצון מלפניך,
ממרום שלח ידך להאיר את עיננו
ממרום שלח ידך להאיר את עיננו
שתוליכנו לשלום ותצילנו מכל מבקשי רעתנו
שתוליכנו לשלום ותצילנו מכל מבקשי רעתנו

יהי רצון מלפניך,

יהי רצון מלפניך,

ממרום שלח ידך ותפתח את ליבנו

ממרום שלח ידך ותפתח את ליבנו

ותשלח ברכה במעשה ידינו תגיענו למחוז חפצנו לשלום

ותשלח ברכה במעשה ידינו תגיענו למחוז חפצנו לשלום

לחיים לשמחה לשלום ולברכה

לחיים לשמחה לשלום ולברכה
 

ואנחנו כן נאמר בכוונה מלאה

 

אמן

 

תגובות