שירים

עוגן

מאז
שיש לי אותך
לא זקוקה לעוגן
נשענת עליך.

תגובות