שירים

על העיר

הבניינים זורמים כעשבים

כשערות שולמית ברוח

חוזרים ונעים על צירם.

 

הרחובות סדקים פעורים

בין הביטחון והפחד

בין הבית לבין החוץ.

 

העצים ניצבים בעוצמה

עומדים על פשר משמרתם

לעת יום, לעת לילה.

תגובות