שירים

משהו לאחוז

רשתות הגנה מוחשית

כנגד אזובי קיר דולפים

על פני מסילות הבוקר החדש.

 

מתחם המאכלת נשזר לתומו

בהדי רפאי האבק

הכתלים זעו קלות בכאבם.

 

עיני הבריות דמעו מחוזות בראשית

הסתחררו במגעם הלופת

כחילזון על דופן הלהב.

תגובות