שירים

ואתה לבדך

 
 
 
 
היא עומדת שם לבדה, ואתה צופה בה.
היא שותקת, מביטה סביבה, ואתה צופה בה.
היא מחכה, מחכה לך.
היא כולה שלך
 
היא לבדה, שערה המטולטל גולש על כתפייה,
שפתייה רועדות ועינייה עצובות.
ואתה, אינך עושה דבר
אתה, שאוהב אותה יותר משאהבת אי פעם
אתה, שרוצה אותה יותר משרצית אי פעם
אך אינך עושה דבר.
 
והיא, היא נשארת לבדה. קרה ועצובה.
היא אינה רואה אותך, כפי שכך תמיד היה
ואתה צופה בה
יודע כי לך היא מחכה, אותך היא רוצה
ומשאיר אותה לבד
 
אתה עומד שם בחשכה
צופה בה,
והיא הלכה
ונשארת לבדך

תגובות