שירים

אחים לנפש(סטיגמאתה?)

סטיגמה
הם מכנים זאת
ופוטרים עצמם
מן התשובה
לשאלה
ששאלה פעם
ילדה חמודה
בשמלה אדומה ושתי צמות,
למה?
כשאיך?,
תמיד היתה שאלה
יותר טובה,
אז איך
קורה להם
שהם כותבים
על מצח אחיהם
רצוחי הנפש אות קין?
ואולי בעצם
צריך לומר
למסטגמטים אותך
תודה??:-)
הרצחתם וגם ירשתם?
אולי צריכה להיות
השאלה?
והתשובה
בגוף השאלה,
ובגופנו
כל הכאבים
של הבושה
במקום בו
איש כבר לא מתבייש
בשם עצמו
אך מתבייש באחרים
שלא איבדו את הבושה,
רוצה לומר ,אחים לנפש
יש כאן תעשיה
של רצח
בה קורבנות
נושאים את האשמה!!
אל תרכינו ראש!
בקלות רבה כל כך מולם!
שאו בגאון
את גורלכם!
לצאת מן המחנה הרע הזה
המכנה עצמו
"חברה"
ובנו לכם
חברה טובה יותר.
ומול המטביעים אות 
על מצחכם
הלא הם
רוצחי הנפש למיניהם
תנו גם אתם את מצחכם
בעוז!
כאילו אלוהים ממש
עומד הוא בגבכם
מולם,
והוציאו אותם אתם
ממחנה רוחו האמיתית
של האדם!
הם מתפרנסים מכם
לא רע
בכל מיני תעודות "טיפול"
ושולחים אתכם להתפרנס
בעבודות של דחק
הם חיים לא רע
מרגש האשמה
שהם מגדלים בכם
כמו הרוע העולה צומח בתוכם
בלי בושה מהר כל כך
כמו צמח הקאנאביס
לכו לכם
אני אומר מארצכם
תמיד לארץ חדשה
שילחו
אותם להתפרנס
ולא על גבכם
הכורע תחת חטאתם!
אימרו להם
את האמת
ביריקה אחת גדולה
על לחייהם
אשר אינם יודעות מזמן
מהו סומק מבוכה!
כי הם ולא אתם
איבדו את הבושה!!
זה הם אשר אינם יודעים
אף פעם כלום על נפש,
כשאתם לומדים אותה
על נפשכם
הם קוראים אותה תמיד בספרים הלא נכונים
שקראו על ספסלי האקדמיה
כי גם את הנכונים
אין יכולה להבין
נפשם החסרת חמלה
רחמים אהבה וטוב לב
כנפשותיכם!
אותם דברים
שהם היחידים
איתם מותר להתפרנס
מ"טיפול" בכם!
כאשר נפשם היא!
יש כאן תעשיה
של פרזיטים!
שאוכלת את בשרם
של אחרים
את בשרכם!
כשהיא
נשלחת
רק בשם עצמה המתנשא
עליכם בתעודות
של הטלה של דופי
ולא של הבנה!
ובלי טיפה,
קמצוץ של רחמים!שהם לבדם הצריכים
להילמד
בספרי ריפוי הנפש!
לעגו להם אחים!!
זה הם אשר צריכים ריפוי
יותר מכם!
ממחלות כמו
הכחשה
כמו
הודאה בבורותם
הכל כך גמורה
בהבנה בסיסית
של נפש האדם
נפשם!
שאינה שונה
מנפשכם!
ושאר מחלוה הרועח הקשות!
רק שאתם לא איבדתם
אף פעם את האמת
כי כל כך חלש הוא האדם!
והם איבדו אותה מזמן!

אשר על כן!
אות קין
תחת אות קין
טיבעו אתם
על מצחותם!!
כל מיני "פסיכולוגיות פסיכיאטרים
של אמא"
החיים כפרזיטים
וגנבים ממש
של דעת וממון!
ומהיום והלאה
שננו באוזניהם
השכם וגם ערב
את תורת הנפש היחידה
שבנמצא!!
אהבה טוב לב חמלה
ורחמים!!!!
וכמו שלשום צבא שבעולם
אסור לתת רובים
אל תתנו להם
לבנות מבשרכם
שכונות בורגניות
של רוע

צאו מן המחנה אחים!
ודורו באהלים
של אהבה
פשוטה ,בלתי אמצעית
כל כך
חסרת פניות או
רגשות של התנשאות!
ודעת של הגיון
פנימי פשוט!
שלא צריך אף פעם
ללכת לאיבוד
בתוך תורות של נפש
שאיבדו מזמן
מזמן
את האמת!
ואת החיפוש אחריה!
האמת!
שהיא הדת היחידה שבעולם
שהיא תורת אמת
נפשו של האדם!
אף פעם אל תחששו
מן המסע
אליה פנימה
ושאלו את זיגמונד החכם
"השחרור בא רק
מבפנים"
לכו תמיד לשם
וחיזרו משם יום אחד
גדולים מהחיים
פה של כולם!

תגובות

רבקה ירון / .שירק, .אולַי אתה מכיר / 30/11/2019 14:42
רבקה ירון / .אגב, .לי היה ברור (ומס / 30/11/2019 15:50
גלי צבי-ויס / פסיכולוגיה ופסיכיאטריה / 30/11/2019 18:40
יום טוב צבי / גדולים מהחיים / 01/12/2019 07:14