לאן נעלמו האנשים

10/01/2015 23:20 | אודי גלבמןלאן נעלמו האנשים כמו אדריאן למשל

שאת משנתו הסדורה היה מניח בקפידה

על קרקעית חייו בעדנה מסורקת  כשערו

המשוח בברילנטין, כאשר אהבוהו

ולנטינה ונדיה, קורנליה ואדריאנה.

אט מהלך אל ימיו הכלים, אל צמות אשתו

-הקלועות באפור המטבח, וממליגה על האש

וקבב רומני מפואר ובשר, וזכרונות מירכי גבריאלה

ושחור עיניה כאשר אהב, ורבות ידעה בלילות

האבנים שנגעו בחופים  זרועי הספינות השדודות

.שלא תפלגנה עוד. גם לא בחלומותיו

ועוד מעט תלמה הפילי מבית האבות תגיש לו

ספל תה מתעתע - שלפני השינה