נהרות מנחלי דמע גדשו אל הים והים כי גאה בהדרו..אז ירעם בגאונו ישחץ בעצמאותו..!!!

05/05/2014 19:18 | naor