כאן קר

11/04/2014 06:30 | אודי גלבמן
כאן קר
היא אמרה
ויופייה
מרחף מעל ענן
משל היתה
 אלה
מימים 
קדמונים
רחוקים כה.

עננים כיסו
את השמים
במחרוזת 
בלתי ניתנת לערעור
של חרדת
יום לבוא.
ועל גווה הצחור
כמו זהר
הירח
שהסתתר
במעלה ההר.

ולעת הזו 
חבוי במקומי
ואלה
מארץ גליל
וירח נסתר
אי שם
ואהבה אבודה
לי-
ברחוק.
בנסתר.