הפיכח - פיקח

05/02/2013 12:38 | יום טוב צבי ז"ל

   הפיכח פיקח

 

השותה לשכרה משתטה, ובמהרה עלול להתלקח

וכשהינו שתוי אינו שפוי עד שיתפכח

היין שכביכול ישמחנו

עדיין יכול לסבכנו

ושתיה במידה, היא ראיה המעידה שהאדם פיקח.