"ברושים"

02/06/2012 20:10 | נתן קלגין
מה יפו ברושים איתנים
שותקים לעד אינם אומרים דבר
כאילו במכוון הם מבקשים
לטמון באמירים כל העבר

כולם עומדים יחדיו אך גם לחוד
נלאו רוחות להטרידם
ביניהם לא תרגיש אבוד
הלוואי כמוהם בני אדם

שורשיהם נמשכים עמוק בזמן
כבר ראו הכל מכירים את כולם
כאן היית ילד והינך כבר מזוקן
תמיד ירוקים עומדים על כנם

אבוא אל הברושים אשב לידם
אספר את ליבי נפשי תדום
אקשיב טיפה לשתיקתם..
עם כוחות חדשים אמשיך את היום