ציפורים שודדי שיר

06/06/2006 11:14 | יצחק אור
 
הנחתי הר לפני צוררי
שירת הזעם
 
בחרתי ליתן שושן ליבי
לא נעניתי
כמו מרעיי-אוון
 
הנחתי לרטט ירכייך
להיות מורה נבוכיי
על יצועך
ניהלתיני
והיום-סורר ומורה
 
בעצב תלדי אהבתך
נחש יסוב בחדרי לבבך
מגורשת
מגורשת
מגורשת
מחדרי לבבי
 
אודה,
לא אכחש
אהבתי סבך הזהב
תלתלים לתפארת מעבה מסתרייך
נגינתם הומה בלי דעת
כאילו נפרדת ממך
רועי לא אחסר
רגלייך הסבוכות ברגליי
 
 
 
אהבתי
שמות וסימנים נתת לאיבריי
לא חסרת ולו אחד
מקהלה מזמרת הם
לחשת
בל יגעו במשיחיי
צחקת
וחיוכך אז
מדקרות בי
 
ולא הייתי מנצח
 
בבית אבי ביאליק השתכן
משורר ערירי
ואת
השתכנת בי ובתוכי
והיית לא מעט
מקור לשיריי
והיום,ציפור שודדת שיר
 
עדין קורא שמש
טובל בריח נמוג
קורא שמות,סימנים
ולא כלה
בוער.