שפעת

21/03/2010 07:12 | אלה לי
 
 
ראשי מהדהד
אפי אדום 

נוזל דולף

השיעול תוקף

ריאותיי משנק    

חידודיי גופי

מבשרים
חום

כבר חיסלתי

כדורים אין ספור

מקולד צינון אכמול

נוסידקס תה ובצל אדום

מתכנסת במיטה
ממחטות ניירות

לי חברות