נשמה

26/08/2009 11:42 | אלה לי
 
מזמור שיר
יהללוך זרים משתוקקים
לך אתן את בירכת האל
בו יחלת במסירותך
שם השתתקו מנועי הזעם
 שם מנצחת תזמורת מתנגנת
נקיקי הנשמה 
המניחה את זרעה 
 את נתח פיסת הדם שבא
חקוקה בזכרונכם
חקוקה  לזורעה
ישועת האלוקים
   האלוקות הברוכה שבא נולדתם
כגלגול הבא והולך
נותן לכם הזכות להטהר
 הטהרות הנשמה
ואתם מושיעים לעצמכם
כיבולי השדה בא בורכתם
נשמות האדם הבהמה ותבואת השדה