סבלנות/יונתן צדיק

22/02/2024 21:57 | יונתן צדיק

אתה לא יכול לקפוץ מ-1 ל-10 כל פעם.

אתה יכול וצריך להתקדם בהתמדה בצעדים קטנים.

להיות מחושב, לא לעבוד מתוך האימפולס.

לחשוב ולהתקדם,

בצעדים קטנים ומתוכננים.

זה סוד הקסם להשגת כל מטרה.