זקן מתפרפר

03/10/2023 07:13 | צביקה רז

3.10.23

 

באקווריום המפואר

שנבנה לרווחת המשתכנים

ערב רב של זנים.

 

המשותף- הדגים כולם זקנים

או מימין לשמאל- פגומים-

או ממוח עד קרסול.  

 

ואני דג זקן מתפרפר-  

ועדיין לא משתכן ולא משקר

אז נא להתייחס אלי בהתאם.