כמו ילדה תמימה

26/09/2023 11:07 | מרים מעטו

כשהשמש שוקעת לה שם באופק

והעולם נחשך כולו בהסתר פנים

אני פוסעת לי לבד אל תוך החושך

מחפשת סימנים לקשר עם אלוקים

שם לבד מול האופק

שומעת שיח מלאכים

ואני ניגשת אליך בוכה

כמו ילדה תמימה

------------------------------

ציור-אליחי