עכשיו

20/09/2023 16:08 | אלה לי

עת לפרוח מתוך קופסא

מלאה בחרקים עוקצניים

עת ליישב מחלוקות הכרך

מתוך ניסיון העבר

את הפרחים קטפתי

ואל הגינה הגעתי

וכל פעם הצצתי

אל ממלכת האור

שהייתה מוכנה עבורי עכשיו

 

והשמיים כחולים מדברים 

זה זמן משלחת אני את זרימתי

לתוך יקום מתעתע כובשת באוצרי

כל חלקיקי האטום

שהתפזרו לי

ואתה קורא לי

ואני אוהבת

נכבשת לפניך שרועה חצי רוצה

מתעתעת

כה אוהבת את מי שאתה

בתוכי עכשיו