תפילה שהיא סגולה-אנא בכח

09/05/2023 11:43 | מרים מעטו

אנא בכח גדולתימינך תתיר צרורה

קבל רנת עמך שגבנו נורא.

נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם.

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם.

חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך.

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך.

שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.

ןאומרים בלחש-

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

בהצלחה ויום טוב ושקט

ממני