לנשום

11/04/2023 10:55 | פילור

תמונות ישנות עטופות בנייר עיתון 

על שידה דהוייה שעון ישן 

ששועט אל המחר 

זכרונות לצד עתיד 

 ואני שוכחת לנשום בהווה