בצידי דרכים

31/03/2023 13:48 | פילור

כאשר הלכתי ממך

בחרתי את הדרכים החשוכות  

גם עת כבישים האירו בפנסי רחוב  

ידעתי שם קורים

החיים האמיתיים