עמוק באדמה .שאלה?

18/02/2023 18:12 | תפוחי

עמוק באדמה קבורים שורשים

בשלל צורות וזה ממש מרשים

האם הם יודעים מתי יש פרח

 ועל מה בדיוק הוא טורח?