והאדמה רעדה

07/02/2023 09:45 | אלה לי

כאב המוות משלח מתוך הריסות כואבות

אדמה נבלעה בתוכה 

פרצה בכעסה 

גברים ילדים נשים וטף

כולם נטמנו

בתוך האופל שגבה חיים של מסכנים .