"השבלול הממהר"

23/12/2022 23:24 | נתן קלגין

"אין לי זמן!" אמר שבלול,
יש לי עניין מאוד בהול.
לדודה חנה ממהר,
בצד שני של החצר.

 

אקח לי מטריה לדרך,
שנים שלושה כריכים בערך
וגם אפרסמון רקוב
על דודתי מאוד אהוב.

 

רגל אחת יש לשבלול
ואחריו משאיר מסלול.
היכן היה ומה ראה,
אפשר לראות בלי בעיה.

 

בראשו יש משושים,
שכל דבר בנגיעה חשים
ובקצה המשושים שתי נקודות שחורות,
אלו עניים של שבלול עליכם מסתכלות.

 

האם יודעים הילדים,
כי השבלול אלוף במחבואים?
נכנס לתוך הקונכיה
ונעלם לו תוך שניה.

 

דקה שבלול לא מבזבז,
את חפציו מיד אורז
ואל הדרך הוא נמהר,
כי לדודה שבלולה יגיע רק מחר.