תמונות

15/10/2022 07:41 | צביקה הורוביץ

תמונות....

 

 

רציתי  לכתוב  שיר

מאופן  טבעי

אז  הזמנתי  אלי

תמונות  נודדות

להתארח  בראשי

אשר תנחנה  ידיהן  המנוסות  עליו

ותיתנה  לי  

השראה

 

 

ואז   ראיתי

אלומת  אור  מגוללת

כמו  חבורת  קני   רובים

ביחד

העולה  ויורה  מקו  ההר

ובטוחה  בניצחונה  

על החושך

 

 

זו היא  תמונת  בוקר

חשבתי  לעצמי

 

 

ותחלוף  לה  

והנה  תמונת  צד  גדולה

של  ראש  איש  זקן

פניו  -חרושי קמטים  כולם

ומבטו -כך ראיתי

מן הצד

של עצב  רב

גם קווי  אושר  רב

גם  השלמה

ביניהם

 

 

זו היא תמונת  ערב

חשבתי  לעצמי

תמונה  של שקיעה

במחשבות...

 

 

 

וזהו...

שתי תמונות  

שוות  לפעמים  בפעמיהן 

לכמה וכמה  מילים

בשיר