העברית

27/09/2022 17:55 | אילה בכור

העברית

העברית שפה יפה ועשירה

 דימויים רבים שזורים בה

גם כשהיא מדוברת עממית ופשוטה

בתנאי שהיא לא גסה

 היא צריכה להיות

 מובנת  נהירה ובהירה

למה צריך לכתוב אותה מסובכת   וסבוכה

וקשה להבנה לאדם מן השורה

לא חייבת להיות תמיד מפוארת  והדורה

יש  יופי גם   בפשטותה