בן-זונה

05/09/2022 22:26 | צבי רז

5.9.22

 

זה מפתיע-

בז לתוך ביתי הגיח.

הכל סגור ומוגף

ושוב הראה חכמה

ומצא פירצה חדשה.

 

ולא נותרה ברירה

אלא לאטום

לסגור את עצמי  

בחדרי בלילות  

ולתעלולי הנבל לחכות.

 

מחשבה לא מרפה

שבזים בביתי

מטיילים ומתעופפים

ועל משכבי עולים

ואת שפתיי מנשקים.