הפתרונות - יתרונות

01/04/2022 07:29 | יום טוב צבי ז"ל

 

לאנשים עצובים ולקשישים עזובים תועיל הרעות

 

משקפיים אופטיות כעיניים לבריות קצרי ראות

 

כשלבריות פתרונות

 

לבעיות השונות

 

אורח החיים מבורך ונעים שוטף ורהוט.