שיבולים

31/03/2022 19:54 | אלה לי

נוגעת היא בחלקי גופה

המתאהב

בים של שיבולים 

והיא בקמה

נוסכת לרוח הבריאה

ולה שיבולת

של ריפוי אלוהי