שלמה

15/09/2021 17:48 | *לנה*

 

מה ששלי יבוא

הוא ימצא את הדרך

גם אם הדרך

פתלתלה

ויש מחסומים

זה ימצא את הדרך

המחסומים ישברו

לרסיסים מתי

שאני אהיה מוכנה

והוא ימצא אותי

שלמה עם עצמי

בלי כאב מיותר

שלווה

ושלמה

ומוכנה