מי יודע אותה

07/07/2021 17:05 | *לנה*

אהבה,

מי יודע אותה

מי שאמיתי 

מי שכן עם עצמו

מי שמסתכל במראה

ורואה את ההשתקפות

מבלי להסתתר

מפני עצמו

אהבה

מי יודע אותה

מי שלא משקר

מי שלא מקנא

באחרים

מי שלא שונא

אהבה

מי יודע אותה

מי שיודע אותה

שמח בחלקו

עושה לאחרים טוב

ולעצמו