שיר השבוע - כנחל אכזב

01/07/2021 21:58 | מרים מעטו

כנחל אכזב

 

דמעותי יבשו

כנחל אכזב

את פעמי

לא יזכרו

בחלד

רק שריקת הרוח

בחורף קר

תעיד 

כי שכנתי כאן 

פעם 

ובך כאבי

לא מעלתי

ולו... פעם...