די

18/05/2021 16:07 | אלה לי

היד מנענעת עריסה שבורה

קולות רועמים

ניצולים

אדמה בוערת מתוכה מרעישה 

בקטורת שמיים מריחה 

קולות רעם מביאים גסיסה

אדם בוכה זועק ורוח האל מלטפת

שארית בזו הפליטה

שמים וארץ רועד הים

קולות הנפץ מגיעים והפחד אוחז

                       ולי כבר די

 

ותראה הארץ מצוקתה רוח מעיפה שבבי חמלה תוהו ובוהו אוחז בשיבולי הקמה .