חלב ודבש

18/05/2021 08:50 | אילה בכור

ארץ בלי חלב ודבש

נאמר על ארצנו ,ארץ זבת חלב ודבש.

הכול בה לבן כחלב ומתוק כדבש

האם ככה זה גם בימינו?

את הדבש אכלו הדוב והחלב יבש.

מה מכיל הדבש שהפך לסמל ומשל-

יש בו דב לבן ,שב הוא מהשלג מצא הדבש ואכל

כי מתוק הוא וטעים ומזכיר גן עדן.

אך אוי  במילה  דבש גם שד נמצא.

נבהל הדב  ועל עקבותיו  כמעט שב,  אך רגע, חשב..

אולי  לשד יש  שד, אינק ממנו דבש ויטיב לי.

ככה נשאר הדב בדבש ינק משד  ונרדם.

והארץ נשארה ללא חלב וללא  דבש..

אבל הדב הבטיח שבבוא העת תשוב להיות..