קונדליני

15/05/2021 12:55 | אלה לי

עולה עלייך להסביר מעלייך

איתך להאיר

הכול מתערבב בהתמזגות מעלה

עד לחידוד ספיריטואלי

מתנגן בהרמוניית קונדליני.

ממריצה...נחושה...

שלהבת להבה כוחות מזרימה

כנחש מתכנס אתה בתוכי 

נע בתנועה איטית כלפי מעלה

כמשולש רוחני

מעצים

נשאר בתוך רחמי 

ברמת תודעה עכשוית

שמור אתה

אצלי