אושר גדול

15/05/2021 06:58 | אביעד ישיר

 

הלילה הזה נשב במקלט

ונתהה האם השקט הזה הוא

שקט אמת, או זה שלפני הסערה.

כל חושך נושא בתוכו זרעי אור,

זרעים אלה יביאו לקץ החשכה והאפילה.

 

קשים ומרים הם חייו של השכוּל

גם של הבודד והמרותק לכיסאו.

אמת החיים היא זו שמצילה אותם

מהרס וחורבן הנפש והגוף:

'לפעמים אושר גדול מסתתר מאחורי אסונות גדולים'.

איש אינו מחפש את האסונות,

אך כולם מקווים ל'אושר הגדול'.