בית שלישי

08/05/2021 20:28 | אביעד ישיר

חמש אבנים ניפצו

את משקפי הזכוכית.

ידיים חשופות ניפצו

את שערי הברזל.

כוחות נפשך ניפצו

את המהות שלי.

 

הפכת לחורבה

את בית האהבה.