כשהאבן באה מקרוב

08/05/2021 05:18 | יום טוב צבי

כשהאבן באה מקרוב...

 

טבעי שרעתך ואי הצלחתך מבקש אויבך

 

הנך רגוע ואינך פגוע שאינו אוהבך

 

ובהיותך נינוח ושלוו

 

ביכולתך לסלוח לאויב

 

אבל תתקשה כשהנבל למעשה הוא ידידך.