לפתע עכשיו

07/05/2021 14:57 | צבי רז

7.5.21

 

שתי גומות חן מוצקות ולבנות

לךְ מאחור, מול אצבעות ממששות

בתאווה של ספק רופא, ספק סוטה.

 

מחזור פברואר שישים וחמש

טירון מצולק ומחוטט פנים

שהסתובב וספג הרבה בחיים

צעד מאחורי ולא אשכח שאמר:

היי אתה –עכוזים נאים לך בני.

 

למה נזכר אני לפתע עכשיו

שעה שלָש במאפה עכוזיך

ומכה נשמה בין רגליך?