בס'ד זכר מה' צדיקים לברכה

02/05/2021 08:15 | רחל בנגורה

 

הם התערבלו

המון אדם

בתוך סיר ענק 

שעומד על האש

וידעו שהיד הגדולה

מערבבת אותם היטב

בכף ענקים

כמו כל שנה

מוסיפה תבלינים

כדי שיצאו חדשים

עם יכולות עוצמה 

אדירות

כמו אותו כלי 

שנשרף באש

כדי לקבל על עצמו 

אפשרויות קיבולת 

אבל,

ככל שרבו הפרצופים,

הסתתרו הפנים

נותבו הנחילים 

נסתמו פתחים נסתרים

הצמא לנשימה

אידוי נשמות 

למרומים.

 

C כל הזכויות שמורות לרחל פיש בנגורה