לחייל שאני לא מכיר.

14/04/2021 16:55 | אלירון יעקובי


לחייל שאני לא מכיר,
אבקש את רשותך,
להנציח את דמותך,
בכמה שורות, בשיר.
תודה ששמרת,
תודה שאפשרת,
לכולנו,
להמשיך לנשום אוויר.

 

לחייל שאני לא מכיר,
כולי מלא אמונה,
שאתה יותר מתמונה,
על קיר.
ולמרות שכוח המשפחה דועך,
אתה נשארת מחייך,
ואת עולמם מלמעלה מאיר.

 

לחייל שאני לא מכיר,
קשה להמתין שעות,
לכסות את הדמעות,
ולהסתיר - 
את הלב הפצוע,
את תפילת הגעגוע,
שמייחלת אותך,
להחזיר.